Điện thoại liên hệ: 0915.283.300

Điều khoản và điều kiện

Ngày đăng: 17-07-2019 Lượt xem: 263

Điều kiện đặt hàng:

    – Tạm ứng 50% tiền hàng qua tài khoản, 50% còn lại, thanh toán trước khi giao hàng

    – Thời gian giao hàng:

   + Hàng có sẵn giao hàng trong vòng 24 – 48 h 

   + Hàng chưa có sẵn : giao hàng trong 4-6 tuần kể từ ngày đặt hàng.