Tin tức

SỬ DỤNG CHẤT THẢI DƯ Ô LIU NHƯ MỘT LOẠI NHIÊN LIỆU THAY THẾ

SỬ DỤNG CHẤT THẢI DƯ Ô LIU NHƯ MỘT LOẠI NHIÊN LIỆU THAY THẾ Việc chế biến và sản xuất quả ô liu tạo ra một lượng lớn các sản phẩm phụ, bao gồm cả chất thải lỏng và rắn phát sinh từ việc khai thác dầu ô liu và sản phẩm khác. Nếu không xử lý chất thải ô liu theo quy trình sẽ gây ra các vấn đề môi...