Điện thoại liên hệ: 0915.283.300

PIPETTE Đa KÊNH ĐIỀU CHỈNH THỂ TÍCH TT-EP ElitePro (HÃNG: HERCUVAN - MALAYSIA)

Pipette đa kênh điều chỉnh thể tích TT-EP ElitePRO

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

Giá liên hệ

Pipette đa kênh điều chỉnh thể tích TT-EP ElitePRO

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

Cat. No. Dải thể tích Độ chia Độ chính xác Độ lặp lại
TT-EP08-10U 1.0 - 10 μL 0.02 μL ± 8.0 – 2.0% ≤ 6.00 – 1.20%
TT-EP08-20U 2.0 - 20 μL 0.02 μL ± 3.5 – 1.8% ≤ 3.50 – 1.00%
TT-EP08-50U 5.0 - 50 μL 0.02 μL ± 4.0 – 1.6% ≤ 2.50 – 0.60%
TT-EP08-200U 20 - 200 μL 0.2 μL ± 3.0 – 1.0% ≤ 1.50 – 0.60%
TT-EP08-300U 30 - 300 μL 0.2 μL ± 2.0 – 1.0% ≤ 1.50 – 0.60%
TT-EP12-10U 1.0 - 10 μL 0.02 μL ± 8.0 – 2.0% ≤ 6.00 – 1.20%
TT-EP12-20U 2.0 - 20 μL 0.02 μL ± 3.5 – 1.8% ≤ 3.50 – 1.00%
TT-EP12-50U 5.0 - 50 μL 0.02 μL ± 4.0 – 1.6% ≤ 2.50 – 0.60%
TT-EP12-200U 20 - 200 μL 0.2 μL ± 3.0 – 1.0% ≤ 1.50 – 0.60%
TT-EP12-300U 30 - 300 μL 0.2 μL ± 2.0 – 1.0% ≤ 1.50 – 0.60%
Tab bình luận