Điện thoại liên hệ: 0915.283.300

Pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích TT-EP ElitePRO (Hãng: Hercuvan - Malaysia)

Pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích TT-EP ElitePRO

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

Giá liên hệ

Pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích TT-EP ElitePRO

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

 

Cat. No. Dải thể tích Độ chia Độ chính xác Độ lặp lại
TT-EP-2U 0.2 - 2 μL 0.002 µL ± 12.0 - 1.5% ≤6.00 - 0.70%
TT-EP-10U 1 - 10 μL 0.02 µL ± 2.5 - 1.0% ≤1.50 - 0.40%
TT-EP-20U 2 - 20 μL 0.02 µL ± 2.5 - 1.0% ≤1.50 - 0.30%
TT-EP-50U 5 - 50 μL 0.2 μL ± 2.0 - 1.0% ≤1.50 - 0.25%
TT-EP-100U 10 - 100 μL 0.2 μL ± 1.8 - 0.8% ≤0.50 - 0.15%
TT-EP-200U 20 - 200 μL 0.2 μL ± 1.8 - 0.8% ≤0.50 - 0.15%
TT-EP-1M 100 - 1000 μL 2 µL ± 1.5 - 0.8% ≤0.30 - 0.15%
TT-EP-5M 1 - 5 mL 0.02 mL ± 1.2 - 0.6% ≤0.30 - 0.15%
TT-EP-10M 1 - 10 mL 0.02 mL ± 2.5 - 0.6% ≤0.30 - 0.15%
Tab bình luận