Điện thoại liên hệ: 0915.283.300

PIPETTE ĐƠN KÊNH ĐIỀU CHỈNH THỂ TÍCH TT-EP2 ElitePro 2.0 (HÃNG: HERCUVAN - MALAYSIA)

Pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích TT-EP2 ElitePro 2.0

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

Giá liên hệ

Pipette đơn kênh điều chỉnh thể tích TT-EP2 ElitePro 2.0

Hãng sản xuất: Hercuvan

Xuất xứ: Malaysia

Cat. No. Dải thể tích Độ chia Độ chính xác Độ lặp lại
TT-EP2-2U 0.1-2 μL 0.002 μL ± 12.0 - 1.5% ≤6.00 - 0.70%
TT-EP2-10U 1 - 10 μL 0.02 μL ± 2.5 - 1.0% ≤1.20 - 0.40%
TT-EP2-20U 2 - 20 μL 0.02 μL ± 7.5 - 1.0% ≤2.00 - 0.30%
TT-EP2-50U 5 - 50 μL 0.2 μL ± 7.5 - 1.0% ≤2.00 - 0.30%
TT-EP2-100U 10 - 100 μL 0.2 μL ± 3.5 - 0.8% ≤1.00 - 0.15%
TT-EP2-200U 20 - 200 μL 0.2 μL ± 2.5 - 0.8% ≤1.00 - 0.15%
TT-EP2-300U 30 - 300 μL 0.2 μL ± 2.5 - 0.8% ≤1.00 - 0.15%
TT-EP2-1M 100 - 1000 μL 2 μL ± 3.0 - 0.8% ≤0.60 - 0.15%
TT-EP2-5M 1 - 5 mL 0.02 mL ± 2.4 - 0.6% ≤0.60 - 0.16%
TT-EP2-10M 1 - 10 mL 0.02 mL ± 2.5 - 0.6% ≤0.60 - 0.16%
Tab bình luận