Bình Cầu, Bình Cầu Đáy Tròn, Bình Cầu Có Nhánh

Bình Cầu, Bình Cầu Đáy Tròn, Bình Cầu Có Nhánh

Bình cầu đáy bằng 2000ml
Bình cầu đáy bằng 1000ml
Bình cầu đáy bằng 500ml
Bình cầu đáy bằng 250ml
Bình cầu đáy bằng 100ml


Bình cầu đáy tròn 2000ml
Bình cầu đáy tròn 1000ml
Bình cầu đáy tròn 500ml
Bình cầu đáy tròn 250ml
Bình cầu đáy tròn 100ml

Bình cầu 1 cổ nhám  1000ml
Bình cầu 1 cổ nhám  500ml
Bình cầu 1 cổ nhám  250ml
Bình cầu 2 cổ nhám 


Bình cầu 3 cổ nhám 


Bình cầu có nhánh 500ml


Bình cầu có nhánh 250ml

Liên hệ đặt hàng:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ BÌNH

Hotline: 0466756999 / 0915283300 / 0915283302

Website: www.phubinhlab.com

Email: sales-med@phubinhgroup.vn

Nhận xét

Hiện chưa có nhận xét nào.

Hãy trở thành người đầu tiên gửi nhận xét cho “Bình Cầu, Bình Cầu Đáy Tròn, Bình Cầu Có Nhánh”