Những lưu ý khi bảo quản Vaccine

Những lưu ý khi bảo quản Vaccine Ý nghĩa bảo quản Vaccine Vaccine là chế phẩm có tính kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số tác nhân gây bệnh cụ thể. Thuật ngữ vaccine xuất phát từ vaccinia, loại virus gây bệnh đậu bò nhưng khi đem...