Tủ lạnh trữ máu giải pháp bảo quản máu trong các bệnh viện

Giải pháp bảo quản máu trong các bệnh viện Ý nghĩa tủ lạnh trữ máu Tủ lạnh trữ máu là một thiết bị thiết yếu trong ngành y tế. Nó lưu trữ tiện lợi và an toàn toàn bộ máu, thành phần máu (ví dụ: Tế bào máu, huyết tương) và thuốc thử. Tủ lạnh trữ máu đảm bảo tính chất tươi ,sự tròn vẹn và các thành...