Tủ môi trường-Tủ vi khí hậu-Tủ sinh trưởng thực vật

1. Tủ  môi  trường hay Tủ vi khí  hậu-Tủ sinh trưởng thực vật  là gì ? – Tủ vi khí hậu hay còn gọi là tủ sinh trưởng thực vật- Tủ nuôi trồng thực vật được sử dụng để kiểm tra các ảnh hưởng của các điều kiện môi trường cụ thể đối với các  sản phẩm sinh học, sản phẩm công nghiệp, vật liệu , các thiết...