Tìm hiểu về cúm A

TÌM HIỂU VỀ CÚM A Cúm A là gì? Cúm A là bệnh gây nhiễm trùng đường hô hấp ở người. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất nhanh và có thể bùng phát  thành ổ dịch lớn trể cả nước. Yếu tố gây bệnh cúm A? Trải qua thời gian, cúm A biến thể phân thành nhiều phân nhóm cúm khác nhau gây nên những đại dịch nguy...