HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – BẢO DƯỠNG MÁY CẤT NƯỚC 1 LẦN

Hướng dẫn sử dụng – bảo dưỡng máy cất nước 1 lần  Máy cất nước dùng để chưng cất nước, tạo ra nước tinh khiết bằng cách chưng cất nước 1 lần, hoặc 2 lần. Quá trình chưng cất dùng nhiệt độ để đun nước, làm nước bay hơi và ngưng tụ. Nước thu được từ việc làm bay hơi và ngưng tụ này gọi là nước cất....