Máy đồng hóa mẫu hãng Hercuvan – Malaysia

Máy đồng hóa mẫu hãng Hercuvan – Malaysia Máy đồng hóa mẫu của hãng Hercuvan – Malaysia là máy đồng hóa mẫu hiệu quả, được thiết kế đồng hóa nhanh chóng, phân tán và phân hủy các mẫu sinh học trong thời gian 10 – 30 giây với dải vận tốc có thể điều chỉnh được từ 8000 đến 35000 rpm. Máy đồng hóa mẫu...