Tìm hiểu về dị ứng thời tiết

Tìm hiểu về dị ứng thời tiết Dị ứng thời tiết diễn ra khi hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng lại với các chất gây dị ứng bên ngoài, ví dụ như phấn hoa.  Nguyên nhân chính thường do phần hoa từ thực vật thụ phấn bằng gió như cây, cỏ và cỏ dại. Phấn hoa từ côn trùng thụ phấn cho cây quá nặng để bay...