Thiếu ngủ có thể gây ra bệnh gì?

Thiếu ngủ có thể gây ra bệnh gì? Khi thiếu ngủ bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, mất năng lượng làm việc. Có những loại bệnh khác hình thành trong cơ thể bạn khi ngủ không đủ mà chính bạn cũng không thể hình dung được. Dưới đây là các bệnh nghiêm trọng có thể sảy ra khi bạn không ngủ đủ: Loãng xương Ngủ ít...