Chọn phương pháp tiệt trùng hiệu quả

Chọn phương pháp tiệt trùng hiệu quả   Tiệt trùng là công nghệ tiêu diệt và loại bỏ tất cả các dạng sống trong một vùng nhất định.  Tiệt trùng có thể bằng phương pháp vật lý và hóa học. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để tiệt trùng trong phòng thí nghiệm. Phương pháp tiệt trùng khô Điều...