Vì sao xét nghiệm glucose máu cần li tâm máu trước

Bạn cần phải làm xét nghiệm glucose để kiểm tra  xem tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên không nhiều người biết rằng bạn cần phải ly tâm máu trước khi làm xét nghiệm glucose máu. Vì sao bạn cần làm xét nghiệm glucose máu: Xét nghiệm glucose máu có thể dùng để đánh giá...