Cấu tạo của kính hiển vi

Cấu tạo của kính hiển vi

Kính hiển vi ánh sáng truyền qua

Gồm các bộ phận chủ yếu sau:

– Nguồn sáng truyền qua (bóng đèn sợi đốt hoặc halogen).

– Màn chắn sáng, khẩu độ chắn sáng (nếu có)

– Giá đỡ mẫu (có bộ phận giữ mẫu)

– Bộ phận điều khiển giá đỡ mẫu (lên, xuống, sang phải, sang trái)

– Vật kính: là một ống hình trụ có một hay nhiều thấu kính, để thu ánh sáng đi xuyên qua mẫu. Vật kính có các độ phóng đại điển hình như 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 60x và 100x có thể được lắp đặt trên cùng một mâm vật kính.

– Thị kính: là một ống hình trụ có hai hay nhiều thấu kính, giúp hội tụ hình ảnh của mẫu vật lên võng mạc của mắt. Độ phóng đại điển hình của thị kính là 2x, 5x, 10x.

– Mâm vật kính có khả năng xoay vòng để lựa chọn vật kính có độ phóng đại thích hợp khi quan sát

– Núm chỉnh độ hội tụ (chỉnh thô và chỉnh tinh)

– Ống nối với camera (nếu có).

Kính hiển vi ánh sáng truyền qua
                                             Kính hiển vi ánh sáng truyền qua

Kính hiển vi soi nổi

Gồm các bộ phận chủ yếu sau :

– Nguồn sáng phản xạ (và truyền qua)

– Bệ kính giữ thăng bằng có giá đặt mẫu

– Lăng kính

– Ống quan sát

– Thị kính : là một ống hình trụ mang thấu kính. Độ phóng đại điển hình của thị kính : 10x, 15x, 20x và 30x

– Vật kính : thường bao gồm hai vật kính hoặc vật kính phẳng cố định, cho phép quan sát mẫu vật ở các góc độ khác nhau. Độ phóng đại điển hình của vật kính : 1x ; 1,5x ; 2x.

– Núm chỉnh độ phóng đại

– Núm chỉnh độ hội tụ

– Ống nối camera (nếu có)

Kính hiển vi soi nổi
                     Kính hiển vi soi nổi

 Kính hiển vi phân cực

Gồm các bộ phận chủ yếu sau :

– Nguồn sáng (sợi đốt, halogen…)

– Tụ quang

– Bộ phân cực ánh sáng (thường được lắp cố định phía dưới tụ quang)

– Giá đỡ mẫu có khả năng xoay vòng

– Mâm vật kính

– Bệ đỡ kính

– Bộ phân tích (có khả năng xoay vòng với góc đọc nhỏ)

– Thị kính: là một ống hình trụ có hai hay nhiều thấu kính, giúp hội tụ hình ảnh của mẫu vật lên võng mạc của mắt. Độ phóng đại điển hình của thị kính là 2x, 5x, 10x.

– Vật kính: là một ống hình trụ có một hay nhiều thấu kính, để thu ánh sáng đi xuyên qua mẫu. Vật kính có các độ phóng đại điển hình khác nhau như 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 60x và 100x có thể được lắp đặt trên cùng một mâm vật kính.

– Núm chỉnh độ hội tụ (chỉnh thô, chỉnh tinh)

– Ống nối với camera (nếu có)

Kính hiển vi phân cực
                               Kính hiển vi phân cực

Kính hiển vi huỳnh quang

Gồm các bộ phận chủ yếu sau :

– Nguồn sáng truyền qua (bóng đèn sợi đốt hoặc halogen)

– Nguồn sáng kích thích huỳnh quang (đèn hơi thủy ngân, đèn hồ quang xenon…)

– Tụ quang để hội tụ chùm sáng

– Màn chắn sáng, khẩu độ chắn sáng

– Gương lưỡng hướng sắc (hoặc bộ phân chia chùm tia lưỡng sắc)

– Giá đỡ mẫu (có bộ phận giữ mẫu)

– Bộ phận điều khiển giá đỡ mẫu (lên, xuống, sang phải, sang trái)

– Mâm vật kính có khả năng xoay vòng để lựa chọn vật kính có độ phóng đại thích hợp khi quan sát.

– Vật kính : là một ống hình trụ có một hay nhiều thấu kính, để thu ánh sáng đi xuyên qua mẫu. Vật kính có các độ phóng đại điển hình như 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 60x và 100x có thể được lắp đặt trên cùng một mâm vật kính.

– Thị kính : là một ống hình trụ có hai hay nhiều thấu kính, giúp hội tụ hình ảnh của mẫu vật lên võng mạc của mắt. Độ phóng đại điển hình của thị kính là 2x, 5x, 10x

– Núm chỉnh độ hội tụ (chỉnh thô và chỉnh tinh)

– Ống nối với camera

Kính hiển vi huỳnh quang
                                   Kính hiển vi huỳnh quang