Hướng dẫn sử dụng cơ bản máy quang phổ định lượng đo Axit Nucleic

Hướng dẫn sử dụng cơ bản máy quang phổ định lượng đo Axit Nucleic

Máy quang phổ định lượng dùng để đo nồng độ và độ tinh sạch của axit nucleic (DNA/RNA) và nồng độ protein đã tinh sạch tại bước sóng nhất định. Các mẫu được đo bằng cách nhỏ trực tiếp lên phần mắt phía dưới tay đo mà không cần phải sử dụng cuvette hoặc cuvett đo hấp thụ.

Cách sử dụng tay đo cơ bản

1. Nhỏ (2µL) mẫu lên điểm đo trên tay đo phía dưới.

2. Hạ tay đo phía trên xuống, mẫu đo sẽ tự động hình thành một cột liên tục giữa tay đo phía trên và phía dưới. Máy sẽ tự động bắt đầu đo.

3 Khi máy đã đo xong mẫu, nâng tay đo phía trên khỏi mẫu và lau mẫu khỏi hai tay đo bằng cách sử dụng một khăn lau mềm để tránh mẫu đo bị sót lại trên vị trí đo của máy.

Phân tích Axit Nucleic

1 Chọn <Acid> trên menu chính để vào trang <Chương trình đo axit nucleic>.

2 Chọn loại mẫu cần đo (Ds DNA, SsDNA, RNA). Hệ thống mặc định là đo DsDNA.

3 Tạo mẫu trắng (Blank) bằng một dung dịch phù hợp. Dung dịch trắng thường là dung môi để pha phân tử chất cần đo và nó phải có chung pH, nồng độ ion với các mẫu. Nạp 2µL mẫu trắng vào tay đo phía dưới và hạ tay đo phía trên xuống vị trí đóng. Nhấn nút Blank để đo mẫu trắng. Lúc này, nút Blank sẽ chuyển sang màu xám và bị bất hoạt. Khi nút chuyển trở lại màu trắng thì quá trình hiệu chỉnh đã xong. Dùng khăn mềm lau hết lượng mẫu dư trên tay đo phía trên và phía dưới.

4 Nhỏ 2µL dung dịch mẫu đo vào tay đo phía dưới và hạ tay đo phía trên xuống. Nhấn nút <Measure> trên bàn phím. Kết quả đo sẽ được hiển thị trơng bảng kết quả. Đơn vị nồng độ cơ bản là ng/µL.

5 Khi quá trình đo hoàn thành, sử dụng một khăn giấy sạch để lau sạch các tay đo. Bằng cách này, người dùng có thể chuyển sang đo mẫu tiếp theo. Nếu như đo cùng một loại mẫu đo thì người dùng không cần phải chạy chuẩn máy lại <Blank>. Khuyến cáo nên đo chuẩn lại máy sau mỗi 15 phút sử dụng.

Chú ý: Khi đo nhiều mẫu có nồng độ khác nhau thì nên đo theo thứ tự các mẫu có nồng độ tăng dần.

Nếu như kết quả đo một mẫu cứ cao dần, cần đo chuẩn máy lại.

Có thể xem lại kết quả đo, in và lưu lại kết quả.

Tham khảo các máy quang phổ định lượng tại đây