Sử dụng pipet như thế nào ???

Trong công việc ở hầu hết các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, bệnh viện…đối với hầu hết chúng ta pipet là dụng cụ không quá xa lạ. Do yêu cầu về an toàn trong phòng thí nghiệm, những cách sử dụng cổ điên thô sơ như dung miệng hút và dung tay đổ đã được thay thế bằng những loại pipet hiện đại và...