Phân loại kính hiển vi

Phân loại kính hiển vi

Như ở bài viết Kính hiển vi quang học” đã đưa ra cho chúng ta cái nhìn tổng thể về những loại kính thông dụng hiện nay. Kính hiển vi quang học là những kính sử dụng ánh sáng nhìn thấy để tạo hình ảnh. Ngoài những kính hiể vi quang học còn có các loại kính khác sẽ được nêu trong bài viết này:

Kính hiển vi X-ray
                                 Kính hiển vi X-ray

Kính hiển vi X-ray:

Kính hiển vi X-ray là loại kính hiển vi sử dụng chùm tia X để quét hình ảnh. Do bước sóng nhỏ nên cho độ phân giải hình ảnh cao hơn so với kính hiển vi quang họ. Độ phóng đại hữu dụng tối đa của kính hiển vi X-ray cũng cao hơn so với kính hiển vi quang học nhưng thấp hơn so với kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi X-ray dùng để quan sát các tế bào sống.

Kính hiển vi quét sóng âm (SAM):

Kính hiển vi quét sóng âm là kính hiển vi sử dụng sóng âm thanh để tạo nên hình ảnh. Loại kính hiển vi này thường được sử dụng trong khoa học vật liệu để phát hiện các vết nứt nhỏ hoặc sức ép của vật liệu. Kính hiển vi SAM cũng được sử dụng trong sinh học để tìm ra những phần chịu sức ép trong cấu trúc sinh học.

Kính hiển vi notron:

Kính hiển vi notron là loại kính hiển vi vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Độ phân giải của kính hiển vi notron cao và cung cấp độ tương phản tốt hơn so với kính hiển vi khác.

Kính hiển vi quét kết hợp điện tử
                Kính hiển vi quét kết hợp điện tử

Kính hiển vi quét ion Helium(SHIM hoặc HEIM):

Kính hiển vi quét ion Helium là kính hiển vi sử dụng chùm ion Heli để tạo hình ảnh. Nó có một số ưu điểm hơn so với kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi này có thể quan sát và giúp giữ mẫu còn nguyên vẹn và cho độ phân giải cao.