Ứng dụng của bom nhiệt lượng trong ngành công nghiệp than

Ngành công nghiệp than là ứng dụng truyền thống của nhiệt lượng kế  (Bom nhiệt lượng) vì than ngoài màu đen còn có nhiều đặc tính khác nhau. Nếu than được sử dụng trong nhiệt điện thì giá trị nhiệt lượng là rất quan trọng. Giá trị năng lượng (NL), là thước đo lượng nhiệt có thể tạo thành từ nó. NL được đo bằng MJ / Kg (KJ / g) hoặc CAL / g hoặc BTU / lb, các yếu tố chuyển đổi được biết đến:

1 MJ / Kg = 429.92255 BTU / lb = 238.84586 CAL / g

Tham khảo: 1J = 1Ws (1 watt trong 1 giây)

Nếu hiệu suất chuyển đổi của nhà máy điện từ than sang điện sẽ là 100% thì 1 gram than với NL là 26KJ / g sẽ tạo ra 26000 WS = 7,2 watt Giờ.

Một bóng đèn 40W có thể chạy nó trong 650 giây hay 10,8 phút chỉ với 1 gram than có kích thước bằng hạt đậu lớn hoặc hạt đậu nhỏ. Thật tuyệt vời phải không! Nhà máy điện mua than theo tấn và NL, họ  biết khá rõ rằng cát đen không tỏa nhiệt nhiều do đó NL của nhiệt điện rất quan trọng. Trong thực tế, mỗi khi than thay đổi tay từ bên khai thác sang người sử dụng, vận chuyển NL của than được kiểm tra lại. Than hay xuống cấp khi chất đống do quá trình oxy hóa do đó việc kiểm tra lại NL là vô cùng quan trọng.

Nhà sản xuất nhiệt điện phải đối mặt với một vấn đề khác: Họ phải vận chuyển than với NL cụ thể. Nếu NL quá cao họ sẽ thua lỗ, nếu quá thấp họ lại bị phạt. Than khi nó được tìm thấy lòng đất với thành phần cát đen, trộn với NL cao, trộn với than thường. Trong quá trình khai thác, nhà sản xuất than loại bỏ được cát đen, nhưng họ phải phân loại than trong mọi trường hợp. Điều này được thực hiện với cỗ máy tinh rửa và tính được trọng lượng riêng của than. Than được chọn (đã rửa) được đo và tùy thuộc vào hợp đồng với người sử dụng có thể được trộn với các loại khác để sản xuất nhiệt điện với thông số kỹ thuật chính xác theo yêu cầu của người dùng. Quá trình trộn yêu cầu đo lại NL.

Than có các tính chất khác rất quan trọng vì chúng ảnh hưởng đến môi trường hoặc quá trình, nhưng giá trị nhiệt lượng (NL) là tính chất quan trọng nhất vì nó tạo ra nhiệt và năng lượng.