ĐÓNG VIÊN PHÂN HỮU CƠ TRONG VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

ĐÓNG VIÊN PHÂN HỮU CƠ TRONG VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG

Nếu sản xuất phân hữu cơ không đáp ứng được chất lượng để bón cho đất nông nghiệp, không phù hợp để dùng trong đất, và do đó có thể được thử nghiệm làm nhiên liệu thay thế khi đốt cùng với nhiên liệu hóa thạch.

Phân hữu cơ chất lượng thấp không thể dùng bón cho đất có thể sử dụng năng lượng của chúng để đốt cùng với nhiên liệu có giá trị năng lượng cao. Quá trình tạo viên của phân hữu cơ là một loại quy trình giúp cho việc xử lý nguyên liệu dễ dàng hơn và cho phép định lượng chính xác hơn.

PHÂN HỮU CƠ LÀ GÌ?

Phân hữu cơ có thể được định nghĩa là chất hữu cơ bị phân hủy. Nó có thể được sản xuất từ nhiều loại nguyên liệu hữu cơ. Nhiều phân hữu cơ được sản xuất từ rác thải đô thị (vườn). Quá trình ủ phân có thể liên quan đến việc giảm kích thước hạt của sinh khối và sau đó vùi vào các gò đất nơi trong một khoảng thời gian dài. Vật liệu có thể  được ủ hoàn toàn, trong một số trường hợp, phù hợp để  bón vào đất. Giá trị gia nhiệt của phân hữu cơ sẽ phụ thuộc vào vật liệu hữu cơ đã được sử dụng để sản xuất, thời gian và mức độ của quá trình ủ phân. Phân hữu cơ có thể có giá trị gia nhiệt thấp hơn do hàm lượng tro và độ ẩm cao.

TẠI SAO SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ LÀM NHIÊN LIỆU THAY THẾ?

Ủ phân  là một trong những phương pháp xử lý chất thải phân hủy sinh học và ngày càng được sử dụng phổ biến. Phân hữu cơ tốt nhất nên bón cho đất để làm tăng chất dinh dưỡng. Trong quá trình ủ phân, phân bón không đáp ứng được chỉ tiêu dùng cho việc dùng trong nông nghiệp và tái canh (hàm lượng các chất có hại, không đủ chất lượng) cũng được sản xuất hoặc không đủ nhu cầu cho các phân hữu cơ sản xuất. Nếu các phân hữu cơ này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chúng có thể được sử dụng để tạo năng lượng.

Việc dùng cho năng lượng của phân hữu cơ không dành cho lò đốt nhỏ (nồi hơi gia đình). Một phương pháp có thể tạo ra năng lượng của phân hữu cơ là sử dụng ở dạng viên. Đóng viên bao gồm việc điều chỉnh vật liệu thành dạng nhỏ gọn hơn. Ưu điểm của quá trình tạo viên là dễ xử lý hơn, giảm chi phí vận chuyển và định lượng chính xác hơn cho thiết bị đốt.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

Tính chất năng lượng của phân hữu cơ đã được nghiên cứu. Nguyên liệu thô để sản xuất phân hữu cơ bao gồm chủ yếu là chất thải từ  cây xanh thành phố, bùn thải từ các nhà máy xử lý nước thải và dăm gỗ. Để phân hữu cơ có thể được sử dụng làm năng lượng, nó cần được sấy khô đến một giá trị phù hợp để xử lý và tạo viên. Sau khi sấy khô, phân hữu cơ được nghiền nát và hỗn hợp viên được làm ẩm đến một giá trị phù hợp và sau đó viên. Có một vấn đề trong quá trình tạo viện phân hữu cơ là độ ẩm của hỗn hợp viên. Một nhiệt lượng kế bom oxy được sử dụng để đo giá trị nhiệt lượng của phân hữu cơ để xác định giá trị năng lượng của nó. Phân hữu cơ để tạo năng lượng nên được chuẩn bị trong một khu vực có mái che để tránh  ướt quá nhiều do mưa. Do giá trị nhiệt lượng trung bình thấp hơn, nên sử dụng phân  hữ cơ trong hỗn hợp có giá trị nhiệt lượng cao hơn. Điều này có thể đạt được bằng cách tạo viên hỗn hợp của phân hữu cơ và nhiên liệu nhiệt lượng cao hơn hoặc tạo viên chỉ bằng phân hữu cơ và sau đó trộn với nhiên liệu nhiệt lượng cao hơn như than đá hoặc gỗ.

 KẾT LUẬN

Phân hữu cơ không đáp ứng các yêu cầu để bóncho đất hoặc không có đủ nhu cầu để sử dụng để tạo năng lượng. Ta có thể đóng viên chúng như 1 phương pháp  tận dụng nguồn phân này. Làm khô phân hữu cơ đến giá trị cần thiết, nhiệt thải có thể được sử dụng để giảm năng lượng đầu vào cần thiết cho quá trình tạo thành phân  hữu cơ. Vấn đề này cũng có thể được giải quyết bằng cách ủ phân sinh khối trong một nhà máy sản xuất phân bón có mái che để ngăn tăng độ ẩm do lượng mưa trong khí quyển. Do nhiệt độ nóng chảy thấp hơn của tro, nó phù hợp cho các viên đốt cùng với than. Đó là lý do tại sao việc đốt phân hữu cơ trong nồi hơi nhỏ không được khuyến khích. Đốt viên đồng thời cũng thích hợp để tăng giá trị năng lượng của nhiên liệu.