News

Co el tadalafil como ingrediente activo, es la solución perfecta para tratar los problemas de disfunción eréctil. Si el medicamento se toma por primera vez, se recomienda comenzar con una dosis de 20 mg

(Tiếng Việt) 6 lưu ý để lấy máu tĩnh mạch trở nên đơn giản

(Tiếng Việt) Lấy máu tĩnh mạch là công việc bắt buộc của mỗi kỹ thuật viên xét nghiệm. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng nhiều khi thực sự lại rất khó. Khó ở chỗ nhiều khi bệnh nhân không hợp tác hoặc mạch của bệnh nhân quá khó để lấy... Hôm nay Phú Bình Group sẽ chia sẻ 6 lưu ý để việc lấy...